Peter, François en Remmelt voelen zich alle drie blessed en gelukkig. Het is hun wens, als gelukkige mensen om mensen gelukkig te maken! Met de (schrijvers)opbrengst van De ontmoeting, (en alle andere boeken van dezelfde auteurs) willen zij daarom iets bijzonders doen: kinderen gelukkig maken!
Om die reden heeft Remmelt Stichting Beter Boek in het leven geroepen.
Logo_beterboek

Samen met Compassion Nederland sponsoren wij kinderen in armoede, zowel financieel als emotioneel. Deze kinderen leven in ontwikkelingslanden en krijgen op deze wijze liefde en aandacht, voedsel en onderwijs.

compassion 

Abera_000 NI119035220100114_000

Help jij mee dit mooie werk uit te bouwen? Koop dan een van onze boeken. (zie oa www.remmeltmastebroek.nl)
Zo snijdt het mes aan twee kanten. Met de opbrengst van mooie boeken worden mooie dingen gedaan!
Stichting Beter Boek is geregistreerd bij de KvK Gooi- en Eemland onder nummer 32118913
IBAN van de stichting is: NL76.INGB.0005.1485.76