www.boekenmening.net

De ontmoeting (omkeerboek) / Remmelt Mastebroek en Francois Geysen incl. muziek van Peter Floor . – Hoenderloo: Novapres, 2016 . - ISBN 9789063183554

Literaire strip en boek met bij de hoofdstukken gecomponeerde muziek, dat is dit boek. Aan de basis van het boek ligt het eerder uitgegeven De Doler. Dit is een boek met eeuwigheidswaarde, in die zin dat als ik het in handen heb, ik het voor altijd in handen wil hebben en steeds opnieuw wil lezen. Ik wil het verlangen van de hoofdpersoon elke dag weer hebben en ook het doel van de hoofdpersoon en tegelijkertijd de zoektocht. Ik wil dit beleven. En dat is ook precies wat je doet als je dit leest, kijkt en luistert. De beleving die ik ervoer bij De Doler ervaar ik nu in nog veel sterkere mate. En ik wil dat mijn kinderen het zullen lezen en mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen. Ik wil dat ze hetzelfde ervaren en vervolgens met de tweede hoofdpersoon van het boek in gesprek gaan en zijn boek zullen lezen.

Dit boek gaat over verlangen en vervulling. Over verveling en verandering. Over verantwoording en vernieuwing. Het is het grote v-boek met humor. Die twee grijze heren op het bankje, het verhaal in het verhaal in het verhaal van hun leven. Zij zijn de hoofdpersoon na een langer leven met de Hoofdpersoon en toch is daar het water. Hij roept en zij doen wat Hij zegt. Ze zijn nog niet bij hem. Nog niet. Toch zien ze Hem en tekenen, schrijven en spelen het leven ten voeten uit. De wanhoop, de vreugde, de onafhankelijkheid, de armoede en de rijkdom, de religie en de relatie, de gebrokenheid en de genezing.

Christiaan is een jonge man, die alles heeft wat zijn hart begeert. Toch niet alles, maar daar komt hij pas achter als hij in de ogen van een man kijkt, als hij met de trein in de stad is aangekomen. Een diep verlangen om de man te spreken overvalt hem en terwijl hij hem achterna gaat, ziet hij de man met verschillende mensen in contact gaan. De een krijgt net dat laatste duwtje om terug te gaan naar haar geboortedorp, de ander wordt genezen en weer een ander krijgt een verhaal te horen en elke keer hoort of ziet Christiaan het verhaal van dat meisje, die man, die jongen, die dat heeft meegemaakt. Dan komt het moment dat de man hem opwacht aan de kade van een stadsgracht en hem aanspreekt bij zijn naam. Ze drinken samen koffie en eten een broodje. Het gesprek met deze man verandert voorgoed zijn leven.

Het verhaal is het metafoor van ons eigen zoekende hart totdat het rust gevonden heeft bij deze man, die elk mens aanraakt en voor altijd ten positieve verandert. Die ene ontmoeting hebben we allemaal nodig, en de lezer ontdekt zijn eigen verlangen tijdens het lezen van dit boek (of niet). Je wilt er bij zijn (of juist niet). Het lijkt een romantisch verhaal en in zekere zin is het dat ook, maar toch is het de werkelijkheid, de diepe gebroken werkelijkheid waarin het verhaal zich ontrolt.

Ik hoop dat we allemaal haastig worden om deze ontmoeting te mogen beleven. Ook al houden we er allemaal een scheve neus en een vette hoofdpijn aan over, dat maakt werkelijk niet uit. Gewond raken we ongetwijfeld in onze zoektocht. Dat is niet fijn, maar het deert niet zo erg meer, dan het had gedaan als we dit verlangen niet hadden gevoeld. Ik snap dat, ik heb het in mijn eigen leven ervaren. Het is onaf compleet, net als dit boek.

Ik geef dit boek 4,5 sterren.


 

Reformatorisch Dagblad:

De ontmoeting” van Remmelt Mastebroek en François Geysen stemt tot nadenken

„Hij noemde mijn naam!” Deze reactie klinkt uit de mond van verschillende personages in ”De ontmoeting” wanneer ze in contact zijn gekomen met een bijzondere man. Is hij het, Yeshua? Christiaan loopt in een grote stad en gaat op onderzoek uit. Hij ontdekt een man die relaties centraal stelt, die mensen in beweging brengt en toekomstplannen radicaal verandert. Een man bij wie je helemaal jezelf kunt zijn, die je naam noemt en je aanraakt tot in je ziel. Christiaan belooft hem te volgen, maar welke consequenties heeft dat?

De ontmoeting” is een bijzonder boek. Bijzonder omdat het een omkeerboek is. De ene helft bevat zeven hoofdstukken van het verhaal, geïllustreerd met striptekeningen van de Belg François Geysen, voor de beelddenkers. Wanneer je het boek omkeert, bevat de andere kant het hele verhaal, met een enkele illustratie. Daarbij zijn er op de bijbehorende website prachtige gitaarcomposities te beluisteren en te downloaden die de verschillende personages uit het boek verbeelden.

Er gebeuren in het verhaal mysterieuze dingen. De man naar wie Christiaan op zoek is, kan zomaar opduiken en verdwijnen. Hij doet aan Jezus denken, alhoewel Zijn naam niet expliciet wordt genoemd.

De ontmoeting” is geen doorsneeboek en stemt tot nadenken. Als ik Jezus ontmoet, misschien zomaar in een ander, zomaar in een grote stad, is dat niet vrijblijvend. Wat vraagt het volgen van Hem mij? Een ontmoeting met Jezus is levensveranderend, dat is de boodschap die er vanaf straalt.

Boekgegevens

”De ontmoeting”, Remmelt Mastebroek; uitg. Novapres, Hoenderloo, 2016; ISBN 978 90 6318 355 4; 176 blz.; € 12,50.


 

Lezer HvdB te Apeldoorn:

De ontmoeting is een geïnspireerde combinatie van artistieke uitingen leidend naar de essentie.”


 

Reformatorisch Dagblad:

Remmelt Mastebroek: schrijver met een luisterend hart

Nee, nu even geen vragen stellen, gebaart schrijver Remmelt Mastebroek terwijl hij de lekkernij die hij bij de cappuccino serveerde, vasthoudt. Mag ik eerst even eten? Hij heeft gelijk: neem de tijd, onthaast. Al multitaskend is het slecht genieten.
Voor het hele interview (op zondag niet leesbaar!): click op de link:
http://www.rd.nl/boeken/remmelt-mastebroek-schrijver-met-een-luisterend-hart-1.1370611


 

Algemeen Dagblad: